Stora Enso a Tetra Pak ověří možnost stavby recyklační linky pro použité nápojové kartony

Nápojový průmysl

Stora Enso a Tetra Pak ověří možnost stavby recyklační linky pro použité nápojové kartony

16.11.2020 09:21:26

Stora Enso a Tetra Pak spojí své síly, aby ověřily možnost vybudování nové recyklační linky, která by významně navýšila kapacitu recyklace použitých nápojových kartonů ve střední a východní Evropě. Partneři společně iniciují studii proveditelnosti s cílem posoudit realizovatelnost výstavby rozsáhlé recyklační linky na použité nápojové kartony (UBC – Used Beverage Cartons) v polském zpracovatelském závodě Stora Enso v Ostrołęce. Podle tohoto modelu by Stora Enso drtila a oddělovala vlákna použitých nápojových kartonů ve svém závodě Ostroleka a recyklovaná vlákna by dále využívala jako surovinu.Zatímco Tetra Pak by zajišťoval recyklaci a opětovné použití polymerů a hliníku, které by byly zpracovány specializovaným partnerem. Pokud bude projekt realizován, roční kapacita nové recyklační linky by byla 50 000 tun UBC. Jednalo by se o významné navýšení recyklační kapacity pro nápojové kartony v celé Evropě. Objem recyklace evropských nápojových kartonů by se tak zvýšil nad současných 51 %. V první fázi by materiál recyklovaný ze spotřebních nápojových kartonů pocházel ze zemí střední a východní Evropy.

„Nová linka by byla dalším krokem pro podporu oběhu obalových materiálů, který by pomohl značkám našich zákazníků k udržitelnému rozvoji v rámci cirkulární ekonomiky. Nápojové kartony jsou dnes v Evropě běžně recyklovány a my chceme využít naše znalosti ohledně vláken a lepenky k rozšíření a urychlení recyklace a sběru materiálů z nápojových kartonů. Náš proces v závodě Ostrołęka Mill již recyklované materiály (OCC) využívá. Máme zájem rozvinout již nyní dobře fungující systém recyklace a používat vysoce kvalitní vlákna UBC,“ říká Markku Luoto, viceprezident LPB Aseptic a CUK, Stora Enso.

„Pokud se jedná o řízení sběru a recyklaci použitých nápojových kartonů, je spolupráce s partnery v rámci hodnotového řetězce naší prioritou číslo jedna. Jsme přesvědčeni, že toto partnerství nám umožní zlepšit evropskou recyklační infrastrukturu a dále zvýšit míru recyklace UBC v regionu. Díky spolupráci jako je tato, budeme moci vést transformaci udržitelnosti a dosáhnout nízkouhlíkového oběhového hospodářství,“ říká Guillaume Latourrette, generální ředitel Tetra Pak East Europe.

Očekává se, že studie proveditelnosti bude dokončena během šesti měsíců. Poté budou potvrzena možná rozhodnutí o projektu a jeho harmonogramu.

Autor: Kateřina Outlá, PR Consultant

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru