Nestlé snižuje spotřebu vody v českých závodech

Výroba potravin

Nestlé snižuje spotřebu vody v českých závodech

03.05.2015 23:20:00

Celkem 40,6 % vody ve výrobě uspořila společnost Nestlé v posledních čtyřech letech. V loňském roce dále snížila množství vody spotřebované v závodech na 2,81 m3/t. „Naše společnost systematicky pracuje na zdokonalování výrobních procesů, abychom dovedli efektivně využívat všech přírodních zdrojů. Přestože si v tomto směru klademe náročné cíle, v dlouhodobém horizontu se daří je úspěšně naplňovat,‟ vysvětluje Nataša Matyášová, ředitelka technické divize pro Českou a Slovenskou republiku.

Voda je nezbytnou podmínkou lidské existence a její potenciální nedostatek pro potřeby rostoucí světové populace je stále intenzivněji vnímanou hrozbou. Snahou Nestlé je využít moderní technologie a inovovat výrobní postupy tak, aby se v nejvyšší možné míře omezilo nadužívání vody a dalších energetických surovin.

V letech 2010–2014 se tak v České a Slovenské republice podařilo snížit spotřebu vody na 1t výrobku, a to dokonce o 40,6 %, což představuje úsporu 143 383 m3, které by naplnily více než 80 závodních plaveckých bazénů (o délce 50 m). V letošním roce si společnost Nestlé stanovila jako jednu z priorit pokračovat v tomto dlouhodobém trendu a omezit spotřebu vody o dalších 5 %, což představuje hodnotu 2,47 m3/t.

Soustředění na ekologickou udržitelnost podnikání v pojetí společnosti Nestlé se projevuje také ve zlepšování dalších důležitých ukazatelů. Mezi lety 2012 a 2014 zaznamenaly české a slovenské závody například pokles spotřeby energie na 1t výrobku o 4,3 %. Ruku v ruce se zmíněnými úspornými opatřeními jde také ukazatel množství vyprodukovaných emisí CO2 - od roku 2013 se snížil o 2,9 %.

Zájem o dodržování ekologických standardů a jejich systematický vývoj dokazuje Nestlé také prostřednictvím aktivit mimo výrobu. Velké naděje vkládá do nápadů talentovaných studentů. S Nadací Partnerství v České republice a Nadácií Ekopolis na Slovensku spolupracuje na studentské soutěži Nestlé pro vodu v krajině na téma inovativních projektů hospodaření s vodou. Soutěžící mohou své návrhy prezentovat ve dvou kategoriích - Město a krajina nebo Budova a technologie. V České republice právě probíhá třetí ročník této atraktivní akce, jejíž vítěz bude znám 26. března 2015. Pro slovenské studenty se letošní premiérový ročník právě připravuje.

www.nestle.cz

Nová robotická linka na Lipánky a tvarohy v Madetě v Jindřichově Hradci

↑ nahoru