Automatizace při výrobě sýru Romadur šetří energii a pomáhá sledovat výrobní toky

Výroba sýrů Energetika

Automatizace při výrobě sýru Romadur šetří energii a pomáhá sledovat výrobní toky

17.04.2013 10:51:00

Ačkoli se opticky nezdá, že by od roku 1977, kdy byla celkově zprovozněna mlékárna v Jindřichově Hradci, včetně výroby romadurů, došlo k velkým změnám, je tomu právě naopak. Ve výrobních prostorách dochází k zásadní obměně výrobního zařízení, kde velkou roli hraje automatizace.
Mléko je na příjem sváženo v nerezových cisternách, které mají automatické zařízení na měření objemu mléka i kontrolu jeho jakosti. Data jsou ihned přenášena pomocí satelitu do centrálního počítače. V mlékárně je kvalita v celkovém objemu mléka v cisterně vyhodnocena na automatickém přístroji Milcoscan a samozřejmostí je zaznamenání teploty a množství přijímaného mléka.
Z připravených zásobních sil se mléko tepelně ošetří na pasterech, které jsou řízeny automatickým systémem. Veškeré hodnoty jsou zaznamenávány a ukládány v centrálním technologickém počítači. Tepelně ošetřené mléko je dále zpracováváno v sýrárnách (sýry Romadur, Klášterní sýr, sýry typu cottage), ve tvarohárně, ve středisku zákysů a v sušárně.
V Madetě v Jindřichově Hradci má výroba sýru Romadur největší tradici. Sýr Romadur sýraři vyrábějí z mléka o tučnosti 2,6 % a toto mléko se zpracovává na výrobní lince Alpma. Výrobní technologický proces začíná o den dříve, kdy je napuštěno standardizované mléko do zásobního tanku. Druhý den se napouští do sýrařských van, kde prokysává. Dále se vzniklá sýřenina krájí, míchá, vytužuje a odpouští se syrovátka. Vzniklé sýrové zrno se přečerpá na odkapní pás a následně se formuje do připravených tvořítek. Štosy s tvořítky se zcela automaticky pohybují a v pravidelných intervalech se obracejí na odkapní dráze, kde dochází k odkapu zbývající syrovátky. Druhý den se sýry nasolí v solné lázni, následně se z tvořítek vyklopí na nerezové rošty a odvezou se do zracích sklepů. Ve zracích sklepích zrají nejméně 14 dní a projdou si kvasným, zracím a chladným sklepem. Poté jsou sýry připraveny k balení. Zrací sklepy jsou vybaveny nejmodernější technologií od společnosti Clauger a při zrání jsou automaticky hlídány parametry, jako je vlhkost, teplota a proudění vzduchu. Veškerá výměna vzduchu ve sklepích probíhá přes filtry. Tyto jednotlivé úkony jsou zobrazovány a ukládány v řídicím systému technologie klimatizace.
Při zrání sýrů samozřejmě dochází k jejich ošetřování, a to ve čtyřdenním intervalu. Ošetřování probíhá na plnoautomatické lince od firmy Alpma. Tento proces je kontrolován desítkami čidel, včetně optických závor pro zajištění bezpečnosti obsluhy, a vyhodnocován samostatným řídicím systémem. Balení sýrů se děje téměř bez dotyku lidské ruky. Obsluha automatu přemístí zralý sýr z nerezového roštu na vstupní dopravník baličky. Dále proces probíhá plně v režii automatických baliček, které mají na začátku zařazeny detektory kovů a na konci automatické popisovací zařízení pro značení data. Takto zabalený sýr je převezen pomocí manipulační techniky do chlazených prostor expedice. Expedice, která slouží pro všechny mlékárenské produkty vyrobené v závodě, je také chlazena automaticky řízeným systémem od firmy GEA Grasso. Hotové výrobky jsou přepravovány do centrálního skladu izolovanými návěsy, které jsou osazeny chladicími agregáty, a průběh chlazení je opět zaznamenáván a uchováván.
Celý technologický proces výroby sýra Romadur je realizován na nejmodernějších zařízeních dodaných od renomovaných nadnárodních společností. Pomocí automatizovaného výrobního procesu jsou dokonale sledovány jednotlivé technologické kroky, a tak dochází k výrazným úsporám energií a samozřejmě k velkému usnadnění fyzicky náročné práce zaměstnanců sýrárny.

Autor: Petr Jenkner, ředitel závodu v Jindřichově Hradci, Madeta a. s.

 • IMG_4607
  IMG_4607
 • IMG_4620
  IMG_4620
 • IMG_4625
  IMG_4625
 • IMG_4630
  IMG_4630
 • IMG_4632
  IMG_4632
 • IMG_4636
  IMG_4636
 • IMG_4652
  IMG_4652
 • IMG_4656
  IMG_4656
 • IMG_4660
  IMG_4660
 • IMG_4662
  IMG_4662
 • IMG_4676
  IMG_4676
 • IMG_4679
  IMG_4679
 • Planá nad Lužnicí - sýrárna, výroba sýra Akawi.
  Planá nad Lužnicí - sýrárna, výroba sýra Akawi.
 • Planá nad Lužnicí - sýrárna, výroba sýra Akawi_2
  Planá nad Lužnicí - sýrárna, výroba sýra Akawi_2
 • Výroba sýru romadur.
  Výroba sýru romadur.
 • Výroba sýru romadur_2.
  Výroba sýru romadur_2.
Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru