Přednášející

Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.

Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.

Moderátor konference

Řešitel, spoluřešitel a člen řešitelského kolektivu národních a mezinárodních grantů a výzkumných projektů zaměřených na sladařství, pivovarství, vinařství, nealkoholické nápoje, potravinářskou mikrobiologii (průtoková cytometrie, PCR), přírodní kontaminanty nápojů, modelování bioprocesů a ochranu životního prostředí). Správa sbírky průmyslových mikroorganismů.

Ing. Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven

Ing. Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven

Téma prezentace: Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2017 a investiční trendy do výrobních technologií
V pivovarnickém oboru se Martina Ferencová pohybuje již sedmnáct let, od ukončení studií na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity. Profesní dráhu odstartovala v Pivovarech Staropramen, kde během svého jedenáctiletého působení postupně zastávala několik funkcí v rámci finančního oddělení, mimo jiné vedoucí oddělení pohledávek a investic. Odtud se přesunula do funkce vedoucí sekretariátu a koordinátorky zodpovědnostních projektů Českého svazu pivovarů a sladoven. Od roku 2011 je zároveň předsedkyní Komise společenské zodpovědnosti pivovarů.

Vlado Volek, ředitel, Obalová asociace SYBA

Vlado Volek, ředitel, Obalová asociace SYBA

Téma prezentace: Speciality v balení piva
Přechod k individuálním lahvím nastartoval proces odlišení se obalem, který intenzivně pokračuje. Skleněné embosované lahve, odlehčení. Plechovky s QR kódy, barevnými odtrhovacími kroužky a případně embossingem, varianty objemů. IML (in-mould-labels) se staly standardem u plastových přepravek. Promo balení se nevyhýbá ani hliníkovým lahvím. Plastové kegy v poměrně široké paletě provedení nacházejí ukotvení v exportním balení. Nerozumná obalová legislativa hrozí pokřivením trhu, příkladem jsou zálohy na nápoje v Německu, které přivedly plechovky takřka do klinické smrti.

Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA, výrobně-technický ředitel, Budějovický Budvar, n.p.

Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA, výrobně-technický ředitel, Budějovický Budvar, n.p.

Téma prezentace: Výroba a logistika pro dalších 123 let
Pivovar Budějovický Budvar, n.p., v Českých Budějovicích procházel různými etapami své historie od svého založení po současnost již 123 let. Společnými rysy celé historie pivovaru je výhradně české vlastnictví, řemeslný způsob výroby piva a postupný dlouhodobý rozvoj svých kapacit ve svém jediném obchodním závodu na světě. Současná výrobní a logistická kapacita pivovaru dosahující okolo 1 600 000 hl je naplněna a v plném běhu jsou investiční projekty směřující v blízké době ke 2 000 000 hl piva. Zvolená koncepce umožní i poté další modulární růst kapacit. Chronologická posloupnost začíná právě dokončovaným logistickým centrem se skladovací kapacitou 19 000 palet hotového piva a dostatečnou expediční kapacitou. Použité řešení využívá plně automatizované technologie přepravy, manipulace a skladování. Další výstavba výrobních kapacit stáčení, dokvašování, kvašení i varny využijí v maximálně možné míře automatizaci pro zefektivnění a standardizace všech technologických procesů.

Tomáš Kosmák, Capital Project Manager CZ/SK, Plzeňský Prazdroj, a.s.

Tomáš Kosmák, Capital Project Manager CZ/SK, Plzeňský Prazdroj, a.s.

Téma prezentace: CIP TCO, aneb nové přístupy v řízení CIP procesů v pivovarech Plzeňský Prazdroj
Čištění, sanitace a desinfekce výrobních zařízení, dnes často celkově zahrnuta do jednoho termínu – „CIP“ (Cleaning In Place), je nedílnou součástí správné praxe při výrobě piva. Vedle investic do zařízení, které umožňují kvalitu sanitace usnadnit a zlepšit je třeba se zabývat kontrolou a nastavením procesu samotného. Dnes jsou na trhu samozřejmostí společnosti, které kromě dodávek prostředků poskytují servis a poradenství a většina pivovarů s nimi globálně vzato spolupracuje. Často v takové míře, že přebírají nad těmito procesy plnou kontrolu a pivovary za to různým způsobem platí.  Společnost Plzeňský prazdroj, a.s. v rámci celoevropského konceptu zavedla systém řízení procesu a aplikace CIP tak, aby udržela kontrolu a vlastnictví procesu, který je prováděn prostřednictvím a ve spolupráci s poskytovatelem prostředků a servisu v oblasti CIP.
Název programu je „CIP TCO“, kde TCO je TotalCostofOwnership, v překladu tedy celkové náklady vlastnictví CIP procesu, kde klíčovým slovem je právě vlastnictví.
Cíle programu jsou optimalizace plná kontrola CIP procesu, optimalizace CIP  receptur, dosažení úspory vynaložené na CIP, snížení zátěže životního prostředí
Prezentace je koncipována jako představení celého konceptu a motivace ke změně z konvenčního přístupu, přehled konkrétních aktivit a dosažených benefitů, vč. uživatelsky příznivého systému monitoringu, reportingu a změnového řízení.

Leoš Blažek, Product Manager – rozvaděče a rozvod proudu, Rittal Czech, s.r.o.

Leoš Blažek, Product Manager – rozvaděče a rozvod proudu, Rittal Czech, s.r.o.

Téma prezentace: Hygienický design rozváděčových skříní - Řešení rozváděčů pro potravinářský průmysl a legislativní požadavky na potravinářská strojní zařízení
Stroje, zařízení a komponenty pro použití v rámci odvětví potravin a nápojů, včetně krytů zařízení a rozvaděčových skříní musí být navrženy v souladu s hygienickými zásadami, které zahrnují různá preventivní opatření, tak aby se zabránilo konstrukčním nedostatkům, které by mohly případně způsobit zvýšení hygienického rizika. Rozvaděčové skříně Rittal HD (Hygienický Design) byly navrženy s těmito zásadami a svou konstrukcí eliminují usazení nečistot, které by mohly mít negativní dopad na finální produkt při výrobě potravin a nápojů.
Typickým znakem produktové řady HD Rittal je modré, vnější silikonové těsnění. Zajišťuje dokonalé utěsnění a bezpečně chrání elektroniku nainstalovanou ve skříni proti vodě a je odolné proti čisticím prostředkům. Důležitým předpokladem pro možnost důkladného vyčištění a okamžitého rozpoznání všech možných nečistot je sklon povrchů. Sklon 3 stupně umožňuje, aby po střeše mohly stékat kapaliny. Tento sklon je vhodný pro malé svorkovnice, které jsou obvykle umístěny v otevřené spodní části výrobních linek. Pro větší a také kompaktní skříně EHEDG doporučuje sklon střechy 30 stupňů. Tento sklon je dostatečný na to, aby zabránil umísťování cizích předmětů na skříně.

Ing. Martin Neuhäuser, Sales Expert, SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

V současné době již není SMC pouze standartní pneumatika. V průběhu let společnost expandovala do dalších průmyslových odvětví, kde je schopna uplaňovat  dlouhodobou zkušenost s automatizací průmyslů. Ve spolupráci s dalšími globálními partnery byly vyvinuty speciální produktové řady, do nichž spadá portfolio chladicích systémů a segment pro řízení průtoku technických kapalin a plynů. V rámci konference bychom Vám rádi tyto oblasti přestavili a ukázali některé z aplikací, které mohou být využity v pivovarnickém průmyslu. Za oblast procesní techniky je v SMC zodpovědné speciální oddělení Sales Fluid Control CEE, které má za úkol poskytovat zákazníkům špičkové služby v oblasti odborného poradenství.

Tomáš Muthný, produktový specialista, Anton Paar Czech Republic s.r.o.

Tomáš Muthný, produktový specialista, Anton Paar Czech Republic s.r.o.

Téma prezentace: Automatizované laboratorní a procesní měření pro pivovary

Bronislav Suchánek, jednatel, ALMIG KOMPRESORY s.r.o.

Téma prezentace: Možnosti výroby bez-olejového stlačeného vzduchu, způsoby dálkového řízení a vizualizace kompresorové stanice.
První část přednášky bude zaměřena na způsoby jakými můžeme dosáhnout bezolejového vzduchu s ohledem na možnosti úpravy vzduchu z olejových kompresorů či zajištění jeho výroby bezolejovými kompresory a srovnání principu výroby bezolejového vzduchu - pístové, šroubové, spirálové a odstředivé kompresory. Ve druhé části se autor zaměří na možnosti řízení skupiny kompresorů a vizualizaci stavů kompresorů.

Zdeněk Reska, sládek, pivovar Rohozec

Zdeněk Reska, sládek, pivovar Rohozec

Téma prezentace: Vlivy podílející se na výstavbě pivovaru

Ing. Jan Grmela, sládek, Pivovar Lucky Bastard

Ing. Jan Grmela, sládek, Pivovar Lucky Bastard

Téma prezentace: Efektivita zavádění automatizace v malých pivovarech

Petr Pohorský, vydavatel časopisu Automatizace v potravinářství

Petr Pohorský, vydavatel časopisu Automatizace v potravinářství

Téma prezentace: Co uvidíte na expozici Automatizace v potravinářství v rámci veletrhu Salima 2018

↑ nahoru