Generální partner

Rittal Czech, s.r.o.

Rittal Czech, s.r.o.

Společnost Rittal Czech, s.r.o. je dceřinou společností Rittal GmbH & Co. KG, předního světového výrobce systémových řešení pro výrobu rozváděčů, rozvod proudu, průmyslovou klimatizaci a IT infrastrukturu, včetně softwaru a služeb. Řešení společnosti Rittal nacházejí uplatnění ve všech oblastech průmyslu, včetně strojírenství, potravinářského průmyslu, IT a telekomunikací.
Společnost Rittal, založená v roce 1961, vyrábí své výrobky v 11 výrobních závodech a je celosvětově zastoupena prostřednictvím 64 dceřiných společností a 40 obchodních zastoupení. Společnost Rittal je s více než 10 000 zaměstnanci největším členem skupiny Friedhelm Loh Group. Celá skupina FLG zaměstnává více než 11 500 zaměstnanců a v roce 2014 dosáhla obratu 2,2 miliardy EUR.
http://www.rittal.cz
http://www.friedhelm-loh-group.com/en/

Partneři

KROPF Solutions

KROPF Solutions

Jsme experti na HMI/SCADA systém se sídlem v hornofranckém městě Oberkotzau a dvěma dalšími sídly v České republice a Maďarsku. Kolem 50 zaměstnanců podporuje více než 100 renomovaných zákazníků z oborů automobilového průmyslu, spotřebního zboží, potravin a pochutin a konstrukce strojů a zařízení.

http://www.kropf-solutions.com/cs

ALMiG KOMPRESORY s.r.o.

ALMiG KOMPRESORY s.r.o.

ALMiG znamená Automatische Luftpumpen – Made in Germany a je jednou z vedoucích společností se systémy stlačeného vzduchu s dlouhou historií, dodávající premiové výrobky v sektoru stlačeného vzduchu. Společnost ALMiG vznikla ze společnosti z dlouhou tradicí, jejichž výrobky v oboru stlačeného vzduchu byly vždy symbolem kvality, pokroku a ohledu na potřeby zákazníků. Dnes je společnost ALMiG nesmírně pružnou firmou, která umí rychle reagovat na zvláštní požadavky zákazníků. Podporuje své zákazníky jako kvalifikovaný partner, poskytuje poradenství a praktickou podporu.
Nenabízíme samozřejmě pouze kompresory, ale také příslušenství, které se odvíjí od samotné instalace u zákazníka. Jsou to především vzdušníky a to včetně odsavače, sušičky stlačeného vzduchu, předfiltry a koncové filtry. Dále nabízíme příslušenství, které lze napojit na naše kompresory, zvláště pak Cyklonové odlučovače, sloužící k odstranění zbytkové vody ze stlačeného vzduchu.
https://www.almig.cz

Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.

Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.

Prů­mys­lová fil­trace Parker zastu­puje pře­de­vším různé typy a tech­niky fil­trace (růz­ných médií), dále základní úpravu stla­če­ného vzdu­chu, kon­covou fil­traci stla­če­ného vzdu­chu a sou­vi­se­jící vyví­jení dusíku a sys­témy roz­vodu stla­če­ného vzduchu. V oblasti filtrace a chlazení poskytujeme i systémová řešení. Pro prvovýrobce a exportéry zajišťujeme komplexní přístup v aplikaci systémů od návrhu přes výrobu, odzkoušení, instalaci a zaškolení až po záruční i pozáruční servis. Systémy v našem pojetí představují především myšlenku, jak společně se zákazníkem zvolit nejvhodnější řešení vyhovující jeho požadavkům.

Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin působí v řadě prů­mys­lo­vých oblastí, kromě filtračních systémů, především v oblasti hyd­rau­lic­kých a pne­u­ma­tic­kých sys­témů přes elek­tro­me­cha­niku, produkty pro řízení výrob­ních pro­cesů až po mani­pu­laci s teku­ti­nami a plyny či těs­nění.

Její počátky spa­dají do druhé dekády 20. sto­letí – etablo­vala se roku 1918 v USA. Na český a slo­ven­ský trh vstou­pila v roce 1991. 

Ve firmě Parker věříme ve vytváření partnerství s našimi zákazníky, abychom jim mohli poskytovat řešení, která napomohou dosažení vyšší produktivity a ziskovosti. Klíčem je výroba těch nejlepších systémů dle jejich požadavků. To vyžaduje nejprve pochopení zákazníkových aplikací a nalezení nových a lepších způsobů, jak vytvářet hodnotu.

www.parker.cz

www.parker.com/cz

Originální kosmetika, s.r.o.

Originální kosmetika, s.r.o.

Výroba a prodej Originální pivní kosmetiky bez barviv a parfemace. Pivovarům i minipivovarům společnost nabízí výrobu originální kosmetiky pod vlastní značkou s použitím surovin vyráběných v daném pivovaru.
http://originalnikosmetika.cz/

↑ nahoru