KUKA Roboter

KUKA Roboter

Firma KUKA nabízí pomocí sítě specializovaných systémových partnerů řešení přizpůsobená na míru každému požadavku. Roboty nakládají a vykládají balicí stroje, kartonují, etiketují, paletizují a kompletují k odběru, nebo zvyšují efektivitu již s předstihem ve fázi zpracování.

http://www.kuka-robotics.com/czech_republic/cs/

Partneři

Rittal Czech, s.r.o.

Rittal Czech, s.r.o.

Společnost Rittal Czech, s.r.o. je dceřinou společností Rittal GmbH & Co. KG, předního světového výrobce systémových řešení pro výrobu rozváděčů, rozvod proudu, průmyslovou klimatizaci a IT infrastrukturu, včetně softwaru a služeb. Řešení společnosti Rittal nacházejí uplatnění ve všech oblastech průmyslu, včetně strojírenství, potravinářského průmyslu, IT a telekomunikací.
Společnost Rittal, založená v roce 1961, vyrábí své výrobky v 11 výrobních závodech a je celosvětově zastoupena prostřednictvím 64 dceřiných společností a 40 obchodních zastoupení. Společnost Rittal je s více než 10 000 zaměstnanci největším členem skupiny Friedhelm Loh Group. Celá skupina FLG zaměstnává více než 11 500 zaměstnanců a v roce 2014 dosáhla obratu 2,2 miliardy EUR.
http://www.rittal.cz
http://www.friedhelm-loh-group.com/en/

Mediální partneři

KROPF Solutions

KROPF Solutions

Jsme experti na HMI/SCADA systém se sídlem v hornofranckém městě Oberkotzau a dvěma dalšími sídly v České republice a Maďarsku. Kolem 50 zaměstnanců podporuje více než 100 renomovaných zákazníků z oborů automobilového průmyslu, spotřebního zboží, potravin a pochutin a konstrukce strojů a zařízení.

http://www.kropf-solutions.com/cs

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

SMC je globálním lídrem trhu v oblasti průmyslové automatizace s pneumatickými a elektrickými systémy. Standardní portfolio zahrnuje 12 000 prvků s více než 700 000 variantami, od úpravy stlačeného vzduchu, přes ventily, pohony a elektronické prvky, až po prvky pro vakuum, což umožňuje vyhovět i nejnáročnějším požadavkům automatizace. Společnost SMC byla založena roku 1959 v Tokiu, v Japonsku, jako výrobce filtrů a filtračních vložek ze spékaného bronzu. Nepřetržitý vývoj pneumatických prvků až k sofistikovaným řešením průmyslové automatizace zajistilo SMC celosvětový úspěch. Důkazem je podíl 30% na globálním a 65% na Japonském trhu.
SMC, s hlavním sídlem v Tokiu, má celosvětově přes 400 poboček v 82 zemích na 5 kontinentech. Přes 4 800 prodejních techniků je připraveno poskytnout špičkové poradenství a technickou podporu našim zákazníkům. SMC představuje unikátního globálního dodavatele. Tři roky po sobě bylo SMC zařazeno v magazínu Forbes mezi 100 nejvíce inovativních společností na světě. Díky 35 výrobním závodům a husté prodejní síti garantuje SMC vysokou pružnost dodávek kvalitních a inovativních prvků po celém světě.
http://www.smc.cz/ 

B+R automatizace, spol. s r.o.

B+R automatizace, spol. s r.o.

„Perfection in automation" aneb dokonalost v automatizaci znamená také to, že všechny své znalosti a kreativitu zaměřujeme na vývoj výrobků, které stanovují inovační trendy. Tohle motto převádíme na realitu tím, že zákazníkům nabízíme úplná automatizační řešení s maximální flexibilitou a úsporností. Od upravených výrobků po velkosériovou výrobu se zaměřujeme na vyhovování potřebám svých zákazníků.
http://www.br-automation.com/cs/perfection-in-automation/

ESONIC a.s.

ESONIC a.s.

Společnost ESONIC a.s. je jedním z předních dodavatelů v oblasti průmyslové automatizace technologických procesů a výrobních informačních systémů. Společnost se specializuje na komplexní automatizaci především v nápojovém a potravinářském průmyslu v převážné míře s použitím procesních systémů SIEMENS Braumat, ProLeiT Plant iT nebo ESONIC ECS System.  Společnost je dlouholetým partnerem předních světových výrobců pivovarských technologií GEA Brewery Systems a ZIEMANN HOLVRIEKA. Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti ESONIC v oblasti potravinářství patří například Plzeňský Prazdroj, Heineken, Pivovary Staropramen, Pivovary Lobkowicz, Karlovarská Becherovka, STOCK, Coca-Cola a celá řada dalších významných tuzemských i zahraničních firem.
http://www.esonic.cz

Anton Paar Czech Republic s.r.o.

Anton Paar Czech Republic s.r.o.

Anton Paar vyvíjí, vyrábí a distribuuje vysoce přesné laboratorní přístroje a procesní měřicí systémy a nabízí uživatelsky specifická řešení automatizace a robotizace. Je světovým lídrem v měření hustoty, koncentrace a obsahu CO₂ a na poli reologie. Anton Paar GmbH je ve vlastnictví charitativní nadace Santner Foundation.
https://www.anton-paar.com/cz-cs/produkty/prumysl/aplikace/pivo-fabs/

ALMiG KOMPRESORY s.r.o.

ALMiG KOMPRESORY s.r.o.

ALMiG znamená Automatische Luftpumpen – Made in Germany a je jednou z vedoucích společností se systémy stlačeného vzduchu s dlouhou historií, dodávající premiové výrobky v sektoru stlačeného vzduchu. Společnost ALMiG vznikla ze společnosti z dlouhou tradicí, jejichž výrobky v oboru stlačeného vzduchu byly vždy symbolem kvality, pokroku a ohledu na potřeby zákazníků. Dnes je společnost ALMiG nesmírně pružnou firmou, která umí rychle reagovat na zvláštní požadavky zákazníků. Podporuje své zákazníky jako kvalifikovaný partner, poskytuje poradenství a praktickou podporu.
Nenabízíme samozřejmě pouze kompresory, ale také příslušenství, které se odvíjí od samotné instalace u zákazníka. Jsou to především vzdušníky a to včetně odsavače, sušičky stlačeného vzduchu, předfiltry a koncové filtry. Dále nabízíme příslušenství, které lze napojit na naše kompresory, zvláště pak Cyklonové odlučovače, sloužící k odstranění zbytkové vody ze stlačeného vzduchu.
https://www.almig.cz

Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.

Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.

Prů­mys­lová fil­trace Parker zastu­puje pře­de­vším různé typy a tech­niky fil­trace (růz­ných médií), dále základní úpravu stla­če­ného vzdu­chu, kon­covou fil­traci stla­če­ného vzdu­chu a sou­vi­se­jící vyví­jení dusíku a sys­témy roz­vodu stla­če­ného vzduchu. V oblasti filtrace a chlazení poskytujeme i systémová řešení. Pro prvovýrobce a exportéry zajišťujeme komplexní přístup v aplikaci systémů od návrhu přes výrobu, odzkoušení, instalaci a zaškolení až po záruční i pozáruční servis. Systémy v našem pojetí představují především myšlenku, jak společně se zákazníkem zvolit nejvhodnější řešení vyhovující jeho požadavkům.

Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin působí v řadě prů­mys­lo­vých oblastí, kromě filtračních systémů, především v oblasti hyd­rau­lic­kých a pne­u­ma­tic­kých sys­témů přes elek­tro­me­cha­niku, produkty pro řízení výrob­ních pro­cesů až po mani­pu­laci s teku­ti­nami a plyny či těs­nění.

Její počátky spa­dají do druhé dekády 20. sto­letí – etablo­vala se roku 1918 v USA. Na český a slo­ven­ský trh vstou­pila v roce 1991. 

Ve firmě Parker věříme ve vytváření partnerství s našimi zákazníky, abychom jim mohli poskytovat řešení, která napomohou dosažení vyšší produktivity a ziskovosti. Klíčem je výroba těch nejlepších systémů dle jejich požadavků. To vyžaduje nejprve pochopení zákazníkových aplikací a nalezení nových a lepších způsobů, jak vytvářet hodnotu.

www.parker.cz

www.parker.com/cz

Originální kosmetika, s.r.o.

Originální kosmetika, s.r.o.

Výroba a prodej Originální pivní kosmetiky bez barviv a parfemace. Pivovarům i minipivovarům společnost nabízí výrobu originální kosmetiky pod vlastní značkou s použitím surovin vyráběných v daném pivovaru.
http://originalnikosmetika.cz/

↑ nahoru