O konferenci

Připravujeme již osmý ročník konference zaměřené na pivovarské technologie, který proběhne v Černokosteleckém pivovaru nedaleko Prahy, kam se vracíme po šesti letech. Opět se zde sejdou pivovarští profesionálové a přední dodavatelé nejen automatizace pro tento tradiční obor.

V rámci programu bude k vidění "v ostré akci" původní historická technologie ohřevu varní soustavy, kde se používá jako primární topné médium dřevo. Tato varna o objemu 160 hektolitrů je největší svého druhu na světě. 

Tato každoroční a v oboru již známá akce je pořádána s ohledem na výměnu znalostí a zkušeností s technologickým rozvojem pivovarství u nás a v zahraničí. Pokaždé se koná na jiném místě, kde se kromě konferenčního zázemí nachází i pivovar. Hosté tak mohou nejen potkat kolegy z tohoto tradičního oboru, ale také se zúčastnit exkurze vždy v jiném výrobním provozu. Součástí je i volná degustace vzorků, které přináší někteří zástupci pivovarů, a to v průběhu společenského večera, který obvykle trvá až do pozdních nočních hodin.

Následující ročník se podruhé a po šesti letech vrací do prostor Černokosteleckého pivovaru. Jeho součástí je rozsáhlé pivovarské muzeum s původním strojním vybavením. Mezi nejzajímavější exponáty patří například měděná dvojitá varní garnitura s transmisním pohonem, chladící štoky, funkční parní stroj, funkční chladící čpavkové kompresory a stovky dalších strojů a exponátů. Celková výstavní plocha je asi 4000 m2. Další neméně důležitou součástí expozice je komplexní zmapování pivovarské a sladovnické výroby v České republice a rozsáhlá databáze těchto údajů. Na konci exkurze na návštěvníky čeká pivovarská restaurace ve stylu první republiky.

↑ nahoru