Automatické vozíky Toyota Autopilot

Aktuality Komerční prezentace

Automatické vozíky Toyota Autopilot

26.05.2020 10:01:00

Automatické vozíky Toyota se uplatní všude, kde dochází k častému opakování běžných manipulačních operací, obvykle ve vícesměnných provozech. 

Automatizace přináší mnohostranné výhody. Každý, kdo o automatizaci uvažuje, sleduje několik cílů současně: zjednodušení a zpřehlednění toku materiálů nebo výrobků, zvýšení přesnosti a bezpečnosti a dosažení vysoké produktivity při rozumné návratnosti investice.

Jak funguje automatický vozík?

Přesně, díky laseru
Automatický vozík Autopilot je postaven na bázi standardního vozíku, navíc je vybaven jen navigačním systémem a prvky, které zajišťují naprostou bezpečnost práce. 

Stroj s laserovou navigací se orientuje v prostoru pomocí takzvaných referenčních bodů, kterými jsou odrazové plochy válcového nebo plochého tvaru. Rotační laserový skener neustále přeměřuje vzdálenost a úhel ke každému referenčnímu bodu, který je v jeho dosahu. Bleskovým propočítáním vozík s milimetrovou přesností ví, kde se právě nachází. 

"Elektronický mozek" vozíku Autopilot si pamatuje zaměřený layout celého prostoru, kde se pohybuje a má dokonalý přehled o umístění každé paletové pozice, kde zakládá, nebo odkud palety odebírá, ať již v regálovém systému, na dopravnících nebo na podlaze. Tyto pozice jsou propojeny optimálními dráhami, po kterých automat jezdí.  V případě tahačů, které nemanipulují s paletami, ale s různými přípojnými vozíky, jde o přesné definování trasy a zastávek vozíku. 

Naprosto bezpečně, bez výkyvů a bez extrémů při jízdě
Autopilot se neumí přepínat a za všech okolností pracuje v optimálním provozním módu - neničí sám sebe, neplýtvá energií. Díky tomu u automatů dosahují uživatelé o 20-30 % nižších nákladů na údržbu a výrazně delšího provozu na jedno nabití baterie.

Výhody automatického vozíku:
Automat nebourá - nechodí pozdě do práce - neničí zboží -  neodmlouvá - nekouří, nejí, nechodí na záchod - nemá prostoje - nepotřebuje neustále nová školení - neporušuje interní předpisy - nechce žádný plat - snižuje náklady na personál - zvyšuje produktivitu - snižuje náklady na provoz a servis - je naprosto spolehlivý a bezpečný

Kontakt:
Aleš Hušek
GSM: +420 728 360 370
ales.husek@cz.toyota-industries.eu

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru