ABB se potýká s poklesem zakázek, firma očekává potíže i v roce 2016

Aktuality

ABB se potýká s poklesem zakázek, firma očekává potíže i v roce 2016

21.10.2015 16:47:00

Finanční výsledky společnosti ABB ovlivnily měnové převody v důsledku silného zhodnocení amerického dolaru. „Naše výsledky za 3. čtvrtletí jsou ovlivněné složitou situací na trzích. Zaznamenali jsme nižší poptávku v oborech s krátkým cyklem v odvětví těžby a zpracování ropy a zemního plynu, pokles v Číně a Spojených státech a srovnání se silným 3. čtvrtletím roku 2014, kdy jsme získali rekordní objem velkých zakázek v divizích Systémy pro energetiku a Procesní automatizace,“ uvedl Ulrich Spiesshofer, generální ředitel ABB Group. „Na základě naší strategie Next Level jsme však dokázali získat zakázky od klíčových zákazníků, zvýšit ziskovou marži a dosáhnout kladného poměru přijatých a fakturovaných zakázek navzdory výrazně nepříznivému vývoji na trhu,“ řekl Ulrich Spiesshofer. „Dosáhli jsme zvýšení provozní marže EBITA o 50 základních bodů a vyššího provozního zisku na akcii, a to na základě našeho silného zaměření na růst produktivity, restrukturalizaci a opatření na snižování nákladů, a také díky programu „step change“ v divizi Systémy pro energetiku.

„Zahájili jsme druhou fázi naší strategie Next Level, zaměřenou na urychlení transformace ABB,“ uvedl Spiesshofer. „Situace na trzích bude náročná i ve značné části roku 2016. V tomto prostředí se nadále budeme snažit „pomoci si sami“ zaměřením na růstové příležitosti a ukázněné snižování vlivu nepříznivé situace na trhu přizpůsobováním kapacity, opatřeními na zvýšení produktivity a snižováním nákladů. Zásadní význam má realizace 1000denního programu na zvýšení produktivity technicko-hospodářských pracovníků a pokračující restrukturalizační programy,“ uvedl Ulrich Spiesshofer. „Zahájili jsme ohlášenou strategickou revizi portfolia budoucí divize Power Grids, kterou dokončíme podle plánu v roce 2016, jak jsme uvedli dříve. Celkově budeme pokračovat v realizaci strategie Next Level na zvýšení ziskového růstu a tvorby udržitelné hodnoty na náročných trzích.“

www.abb.cz

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru